Stedelijke ontwikkeling in kaarten

Architectuur en stedenbouw zijn vakgebieden waarin het ontwerpen van de gebouwde omgeving centraal staat. Bij architectuur gaat het veelal om het esthetisch, technisch en functioneel inpassen individuele gebouwen in een bestaande omgeving. Stedenbouw heeft meer betrekking op het ontwikkelen van grotere gebieden. Hierbij gaat het niet zozeer over bouwkundige details, maar meer om programma’s, volumes en onderlinge verhoudingen. Beide vakgebieden zijn onderhevig aan maatschappelijke trends. Wat vroeger een goed ontwerp was, kan nu worden gezien als gedateerd of zelfs als mislukt. Tegelijkertijd is het aannemelijk dat een huidig ontwerp in de toekomst anders gewaardeerd wordt dan nu.

In de loop van de geschiedenis zijn verschillende grootse stedenbouwkundige plannen gepresenteerd die voor ingrijpende wijzigingen zouden zorgen in het bestaande stedelijke weefsel. Het ging namelijk niet alleen om nieuwe uitbreidingswijken aan de stadsranden, maar ook om herzieningen van oude binnensteden zelf. De meeste plannen zijn nooit uitgevoerd zoals ze zijn getekend op de kaart, maar desondanks hebben ze allen op hun eigen manier invloed gehad op het ontstaan van de huidige stad.

Den Haag: Stedenbouwkundige plannen

Plan Van Grol (1603)

Plan Berlage (1908)

Plan Dudok (1935)

Plan 2000 (1947)

Plan Wilsveen (1957)

Plan Mouton (1960)

Plan Waterman (1980)

Geschiedenis en themakaarten

Straatnamen (2019)

Bouwprojecten (2019)